Doświadczenie

Moje doświadczenie zawodowe, to ponad 25 lat współpracy z kilkudziesięcioma firmami różnych branż, w tym:

wdrożenia rozwiązań doskonalących procesy i organizację przedsiębiorstw

realizację projektów doskonalących

wsparcie konsultingowe, coachingowe i interim management

rozwiązywanie problemów o charakterze operacyjnym oraz strategicznym

przeprowadzanie warsztatów i szkoleń doskonalących umiejętności i kompetencje

koordynowanie działań doskonalących oraz tworzenie kompletnego systemu produkcyjnego

Wdrożenia oraz projekty optymalizacyjne, które prowadziłem obejmowały:

poprawę efektywności procesów produkcyjnych

redukcję kosztów produkcji oraz zwiększanie zdolności produkcyjnych

redukcję kosztów utrzymania ruchu maszyn

poprawę produktywności pracy ludzi

redukcję kosztów logistyki i doskonalenie funkcjonowania systemów logistycznych

– zwiększenie dostępności pozycji asortymentowych w gospodarce zapasami

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj

Zapraszam do współpracy

dr inż. Robert Kaszuba