Współpraca

Czy masz świadomość tego, że procesy realizowane w Twojej organizacji
mogą przebiegać efektywniej ?

Czy wiesz, że Twoje maszyny i urządzenia mogą być wykorzystywane w sposób wydajniejszy, pozwalając na wyprodukowanie większej liczby wyrobów w krótszym czasie i niższym kosztem ?

Czy masz świadomość tego, jak wiele można osiągnąć usprawniając utrzymanie ruchu maszyn, jednocześnie redukując koszty obsług i napraw ?

Czy wiesz, że poprawiając organizację pracy oraz wprowadzając standardy pracy oparte na najlepszych praktykach produkcyjnych Twoi pracownicy mogą produkować lepiej jakościowo i więcej.

Jeśli to wiesz i ponadto chcesz by Twoja firma funkcjonowała coraz lepiej,
proponuję nawiązanie współpracy.

Mogę zaproponować zaangażowanie swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia we wsparcie pozwalające na efektywne rozwijanie Twojej firmy i sprawne osiągnięcie zakładanych celów businessowych.

Obszar merytoryczny wspólnych działań i ich forma, którą może być wsparcie consultingowe, prowadzenie projektów wdrożeniowych lub interim management zostaną dostosowane indywidualnie do Twoich aktualnych potrzeb i preferencji.

Zapraszam do partnerstwa w doskonaleniu procesów

Projekty / Wdrożenia

Prowadzone działania doskonalące mogą mieć również charakter projektu wdrożeniowego Master Classes, a uczestniczącym w nim pracownikom przedsiębiorstwa, przekazywana jest wiedza oraz umiejętności potrzebne do realizacji przydzielonych zadań.

Standardem jest dla mnie wykorzystywanie w realizacji projektu metodologii PDCA, budującej kulturę ciągłego doskonalenia w organizacji.

Realizacja projektów doskonalących przebiega zwykle w kilku etapach,
z których najistotniejsze to:

Analiza stanu istniejącego

Określenie oczekiwań i zdefiniowanie celów

Opracowanie planu działania uwzględniającego dobór metod i narzędzi

Przeprowadzenie wdrożenia w zdefiniowanych obszarach przedsiębiorstwa

Podsumowanie zawierające:

analizę osiągniętych rezultatów oraz

określenie potencjałów dalszego doskonalenia

Zapraszam do współpracy

dr inż. Robert Kaszuba