Zaangażowanie w doskonalenie

ROBEST-Robert-Kaszuba-Lean-Manufactirung-Time-Cost-Chart-produktywnosc-wydajnosc-efektywnosc

KULTURA ORGANIZACJI

Jednym z istotnych elementów warsztatów doskonalących procesy produkcji jak i projektów Master Class realizowanych w firmach jest zaangażowanie pracowników w doskonalenie.

Jest to bardzo często pierwszy krok w budowie kultury ciągłego doskonalenia.

Zdjęcie przedstawia zestawienie zidentyfikowanych przez każdego z pracowników problemów wraz propozycją rozwiązania w układzie CZAS – KOSZT, pozwalającym na wstępne ustalenie priorytetów działań doskonalących (materiały z warsztatów w zakładzie produkcyjnym jednego z moich klientów).

Zaangażowanie pracowników jest bardzo ważne także dlatego, że to właśnie pracownik wykonujący określone prace dysponuje zwykle największym doświadczeniem i wiedzą o przebiegu zachodzących tam zjawisk i procesów. Połączenie tej wiedzy, dotyczącej konkretnego procesu z wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w doskonaleniu procesów stanowi zwykle najlepszą drogę do doskonalenia funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

I to niezależnie czy dotyczy wykorzystania maszyn, poprawy organizacji pracy ludzi czy logistyki i gospodarowania zapasami.

Pozdrawiam, Robert Kaszuba