Planowanie produkcji

dobry plan + dokładna realizacja = sukces

Informacja w businessie ma ogromne znaczenie. Do sprawnego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem niezbędna jest rzetelna i aktualna informacja o stanie procesów realizowanych w firmie.
Zwykle większość przedsiębiorstw posiada (bardziej lub mniej kompletny) plan produkcji lub inny rodzaj planu działań operacyjnych.

Moje doświadczenia pokazują jednak, że wiele organizacji nie posiada sprawnego, niezawodnego i szybkiego systemu zbierania i analizy informacji zwrotnych z obszaru produkcji.

Taki właśnie system pozwalający zarówno na planowanie zadań produkcyjnych jak i na kontrolę realizacji planu produkcji opracowałem wraz Zarządem i kadrą kierowniczą jednego z klientów.

System został opracowany z uwzględnieniem pełnej i dość złożonej specyfiki procesów realizowanych przez przedsiębiorstwo.
W rozwiązaniu wykorzystano tablice stanowiące element zarządzania wizualnego, na których zarówno położenie metryki zlecenia produkcyjnego jak i zastosowany kod kolorów niesie informację o stanie realizacji zlecenia (jedna z wersji testowych tablicy została przedstawiona na fotografii).
Wszystkie potrzebne informacje dostępne są w czasie rzeczywistym.

ROBEST-Robert-Kaszuba-Lean-Manufacturing-Management-work-smarter-not-harder
ROBEST-Robert-Kaszuba-Lean-Manufacturing-Management-tablica-realizacji-planu-produkcji

System ten pozwolił na:
? lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa, 
? skrócenie czasu przejścia zlecenia,
? usprawnienie jakości procesów produkcyjnych,
? poprawę produktywności pracy ludzi,
? poprawę efektywności wykorzystania technicznych środków produkcji oraz transportu,
? pełną kontrolę nad logistyką wewnętrzną (produkcji),
? redukcję poziomu zapasu produkcji w toku (WIP),
? podejmowanie działań korygujących w momencie wystąpienie problemu, co w zdecydowanej większości przypadków pozwala na terminową realizację całego zlecenia,
? pełną kontrolę całego, złożonego procesu realizacji zleceń produkcyjnych.

Funkcjonowanie, niezawodność i sprawność systemu sprawiła, że jego opracowanie i wdrożenie zostało nagrodzone wyróżnieniem Naczelnej Organizacji Technicznej NOT.

Pozdrawiam, Robert Kaszuba