start o firmie oferta słownik kontakt

          Proponujemy współpracę w realizacji projektów wdrożeniowych oraz zachęcamy do wzięcia udziału w prowadzonych przez nas szkoleniach i warsztatach doskonalących.

Projekty / Wdrożenia

          Prowadzimy działania doskonalące w ramach projektów wdrożeniowych. W projekcie uczestniczą pracownicy przedsiębiorstwa, którym w trakcie realizacji projektu przekazywana jest wiedza oraz umiejętności potrzebne do realizacji zadań.

Realizacja projektu wdrożeniowego może przebiegać w etapach, z których najistotniejsze to:

 • Analiza stanu istniejącego

 • Określenie oczekiwań i zdefiniowanie celów

 • Opracowanie planu działania

 • Przeprowadzenie wdrożenia w zdefiniowanych obszarach przedsiębiorstwa

 • Podsumowanie zawierające analizę osiągniętych rezultatów

 

Szkolenia / Warsztaty

          Prowadzimy szkolenia i warsztaty doskonalące organizowane na terenie  przedsiębiorstw lub w ośrodkach szkoleniowych, hotelach itp. Wybrane warsztaty organizowane mogą być w formie jednodniowej lub dwudniowej. Uczestnicy szkoleń i warsztatów otrzymują certyfikaty dokumentujące zdobytą wiedzę oraz nabyte umiejętności.

Program naszych szkoleń i warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

 • Podstawy Lean Manufacturing

 • Warsztaty - symulacja procesu produkcyjnego SCREW GAME

 • Warsztaty - symulacja procesu produkcyjnego FUSE GAME

 • 5S - organizacja stanowisk pracy

 • Zarządzanie wizualne

 • 7W - eliminacja marnotrawstwa (7 Strat)

 • Standaryzacja pracy

 • TPM

 • SMED - redukcja czasu przezbrojeń

 • Kaizen

 • Policy Deployment / Hoshin Kanri / Business Plan Deployment

 • Zarządzanie organizacjami Lean

 • Osiąganie celów biznesowych

 • PDCA - rozwiązywaniu problemów

 • VSM - mapowanie strumienia wartości

 • KPI's - wykorzystanie wskaźników w zarządzaniu

          Program szkoleń i warsztatów może być indywidualnie dostosowywany do specyfiki przedsiębiorstwa klienta. Każde szkolenie opracowane jest w sposób pozwalający na efektywne przekazanie wiedzy z zakresu szkolenia, jej utrwalenie oraz zapoznanie się z przykładami jej stosowania w praktyce.

          Zapraszam do współpracy

dr inż. Robert Kaszuba

 
 
start o firmie oferta słownik kontakt
Copyright 2000-2020 robest.com All Rights Reserved.
webmaster@robest.com